beeldmerk ebd purmerend betrouwbaar op spanning

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van E.B.D. Techniek Purmerend B.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. E.B.D. Techniek Purmerend B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. E.B.D. Techniek Purmerend B.V. handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wie is E.B.D. Techniek Purmerend B.V.?

E.B.D. Techniek Purmerend B.V., gevestigd aan de Signaal 14 te 1446 XA Purmerend en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61696234, is gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, beveiliging en dataverkeer.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt E.B.D. Techniek Purmerend B.V.?

Op de website van E.B.D. Techniek Purmerend B.V. kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en het contactformulier invullen.

Wanneer u dit formulier online invult dan vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van E.B.D. Techniek Purmerend B.V. of die van een derde partij in de EER.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Hiervoor gebruiken we functionele cookies. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden  gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wet bewaartermijnen bevat, zijn deze vanzelfsprekend leidend. In een aantal gevallen is echter geen vastgestelde termijn van toepassing en geldt alleen de algemene regel uit de AVG. E.B.D. Techniek Purmerend B.V. zal steeds van geval tot geval een beleid vaststellen met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Telefoon en e-mailadres Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Bankgegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overigens persoonsgegevens Maximaal 7 jaar Toestemming

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van E.B.D. Techniek Purmerend B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. E.B.D. Techniek Purmerend B.V. maakt gebruik van servers binnen de EER

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

E.B.D. Techniek Purmerend B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ebd-purmerend.nl 

Cookies

E.B.D. Techniek Purmerend B.V. maakt gebruik van functionele van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies  worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E.B.D. Techniek Purmerend B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ebd-purmerend.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

E.B.D. Techniek Purmerend B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

E.B.D. Techniek Purmerend B.V. controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@ebd-purmerend.nl